Koreako erizaintzako ohe ezagunak, Koreatik gertu dauden ospitaleetako erizaintzako oheak